• Dorota Myszkowska

    • aerobiolog
    • Dr hab. biol. Dorota Myszkowska pracuje w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kieruje Pracownią Alergologiczno-Immunologiczną i Czynności Układu Oddechowego. Jest również prezydentem International Association for Aerobiology. W stacji monitoringu aerobiologicznego opracowuje komunikaty dla alergików.
Dorota Myszkowska
Dr hab. biol. Dorota Myszkowska pracuje w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kieruje Pracownią Alergologiczno-Immunologiczną i Czynności Układu Oddechowego. Jest również prezydentem International Association for Aerobiology. W stacji monitoringu aerobiologicznego opracowuje komunikaty dla alergików.
Partnerem serwisu jest MEDYCYNA PRAKTYCZNA
Redaktor naczelną portalu Twoje Zdrowie jest Ewa Kwaśny, odpowiedzialna za cotygodniowy cykl o zdrowiu na antenie RMF FM. Zespół tworzą dziennikarze RMF FM i RMF 24