Czym różni się izolacja od kwarantanny? Gdzie się odbywają i co grozi za ich złamanie? Do czego masz prawo w izolatorium? To niezbędne informacje dla każdego zakażonego koronawirusem lub mającego styczność z taką osobą.

Izolację stosuje się wobec osób, u których pierwszy wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni. Kwarantanna z kolei to odosobnienie osoby zdrowej z powodu ryzyka zarażenia się.

Kwarantanna jest nakładana na osoby które miały styczność ze źródłem zakażenia (np. kontakt z osobą zakażoną). Podlegają jej również ci, którzy wrócili z zagranicy i przekroczyli granicę zewnętrzną UE.

Okres kwarantanny wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

W przypadku osoby, która uzyskała ujemny wynik testu na koronawirusa, wykonanego przed 2 września, albo osoby, której obowiązkowa kwarantanna trwała już co najmniej 10 dni, kwarantanna trwa nie dłużej niż do 3 września 2020 r.

Gdzie odbywasz kwarantannę?

Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania, a jeżeli nie masz takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować Cię do wyznaczonego ośrodka. Nie możesz zmienić miejsca pobytu.

Jeśli w trakcie kwarantanny zrobiono Ci test na koronawirusa, a wynik jest negatywny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może Cię wcześniej zwolnić z kwarantanny. Jeśli się gorzej poczujesz, powinieneś zgłosić się do lekarza.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna do 30 tys. zł.

Przestrzegaj następujących zasad:

  • Zostań w domu - pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.
  • Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowuj odstęp min. 1,5 m.
  • Monitoruj swój stan zdrowia: regularnie mierz temperaturę, zwracaj uwagę na swoje samopoczucie, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów, a jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij teleporady medycznej.

Aplikacja na kwarantannę

Masz obowiązek pobrać i zainstalować aplikację "Kwarantanna domowa". Będzie ona monitorowała, czy przestrzegasz kwarantanny, ale również da Tobie m.in. możliwość podstawowej oceny stanu zdrowia, zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.

Dostaniesz SMS zachęcający do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Aplikację pobierzesz z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymałeś w wiadomości SMS.

Jak wygląda izolacja domowa?


Ostateczny czas jej trwania będzie zależał od Twojego stanu zdrowia (objawów klinicznych choroby COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu lub w izolatorium.

Jeśli zostałeś skierowany do izolacji w warunkach domowych bo rozpoznano u Ciebie zakażenie koronawirusem wywołującego chorobę COVID-19, to w siódmej dobie otrzymasz na swój telefon wiadomość o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ w 8-10 dobie. Zdecyduje on o tym, jak długo potrwa Twoja izolacja. Może to załatwić za pomocą teleporady, ale może też umówić Cię na wizytę domową.

Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, jej zakończenie następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.

Do czego masz prawo w izolatorium?

Jeśli jesteś w izolatorium, masz prawo do:

  • wizyty pielęgniarskiej - nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych; w ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej oraz w razie potrzeby, w porozumieniu z lekarzem, zlecenie lub zmiana zleconych przez lekarza leków,
  • porady lekarskiej - w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu z izolatorium,
  • transportu do szpitala z powodu pogorszenia stanu zdrowia.Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny