Trwa wielka akcja szczepień przeciwko koronawirusowi. Jest bezpłatna i dobrowolna. Dowiedz się, kiedy Ciebie obejmie, jakie warunki musisz spełnić, by móc przyjąć szczepionkę oraz gdzie w Twojej okolicy działa punkt szczepień.

Jak wygląda szczepienie?

Szczepionka jest podawana domięśniowo, zwykle w mięsień naramienny. Otrzymasz jej 2 dawki w odstępie co najmniej 21 dni.

Przed szczepieniem zostaniesz poproszony o wypełnienie kwestionariusza. Nie ma zaleceń dotyczących szczególnego przygotowania do szczepienia.

Powiedz personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz zażywać oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.

Nie zostaniesz zaszczepiony, jeśli masz ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie łagodnej infekcji i/lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia.

Po podaniu szczepionki zostaniesz pod obserwacją przez co najmniej 15 minut.

Szczepienie nie jest obowiązkowe, jednak im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.

Od kiedy mogę się zaszczepić?

Etap "zero" szczepień

Pierwsze dawki (tzw. etap "zero" szczepień) są przeznaczone dla osób najbardziej narażonych na zakażenie. Są to pracownicy:

  • szpitali węzłowych,
  • pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).


Ważne! Do grupy "zero" zalicza się także:

  • personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy - bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),
  • pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie,
  • rodziców wcześniaków.


Pierwszy etap szczepień

Kolejne etapy szczepień

Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

Etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Jak się zapisać na szczepienie?

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciw Covid-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. Jak wygląda ta procedura?

Gdzie mogę się zaszczepić?

Kliknij na województwo w którym mieszkasz, by sprawdzić listę punktów szczepień w Twojej okolicy: