Ministerstwo Zdrowia opublikowało lokalizację punktów szczepień przeciw COVID-19 w całym kraju. Lista ma być na bieżąco aktualizowana. Najwięcej punktów jest na Mazowszu i Śląsku.

Niemal w każdym województwie zaszczepić możemy się w kilkuset punktach. Najwięcej 841 miejsc jest w województwie mazowieckim. Sporo jest w także w Śląskiem 671. Najmniej miejsc, w których będziemy mogli przyjąć szczepionkę jest w Lubuskiem - 162 punkty.

Pełna lista punktów szczepień z podziałem na województwa dostępna jest na stronie #szczepimysie.

  KLIKNIJ TUTAJ>>> 



Etapy szczepień

 

Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. 

To m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Do tej grupy dopisano także rodziców wcześniaków, których dzieci przebywają w szpitalu.

Do tej pory (5 stycznia) zaszczepionych zostało ponad 92 tysiące osób. 


W ramach etapu I szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, a także nauczyciele i pracownicy żłobków. Według ostatnich zapowiedzi rządu, etap ten rozpocznie się na przełomie stycznia i lutego.

W etapie 2 szczepienie otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Ponadto w tym etapie szczepione będą osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne (m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariusze służb celno-skarbowych).

W etapie 3 szczepienie otrzymają przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych. Zapisy na szczepienia ruszą po 15 stycznia. 


Opracowanie: