W partii popcornu stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn. To substancje produkowane przez grzyby pleśniowe. Dystrybutor podjął decyzję o wycofaniu produktu z obrotu.

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w partii popcornu, dystrybuowanego przez Bio Planet S.A., Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno, pochodzącego z Turcji" - przekazał GIS na stronie internetowej. 

Jak dodał, "aflatoksyny to substancje produkowane przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka". 

Dystrybutor Bio Planet S.A. podjął decyzję o wycofaniu popcornu o numerach partii rozpoczynających się od cyfr: 23-xxxxxx oraz 80-xxxxxx (gdzie "x" oznacza dowolną cyfrę), z datą minimalnej trwałości 30.09.2024: 

  • POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 1 kg - BIO PLANET 
  • POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 400 g - BIO PLANET 
  • POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 5 kg - HORECA 
  • POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 400 g - ORGANIC 

Firma Bio Planet S.A. niezwłocznie poinformowała swoich odbiorców o wycofaniu powyższych partii produktów z obrotu. 

"Nie należy spożywać partii produktów wskazanych w komunikacie" - apeluje GIS.