Izolację stosuje się wobec osób, u których pierwszy wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni. Kwarantanna z kolei to odosobnienie osoby zdrowej z powodu ryzyka zarażenia się.

Kwarantanna jest nakładana na osoby które miały styczność ze źródłem zakażenia (np. kontakt z osobą zakażoną). Podlegają jej również ci, którzy wrócili z zagranicy i przekroczyli granicę zewnętrzną UE.

Okres kwarantanny wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Gdzie odbywasz kwarantannę?

Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania, a jeżeli nie masz takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować Cię do wyznaczonego ośrodka. Nie możesz zmienić miejsca pobytu.

Jeśli w trakcie kwarantanny zrobiono Ci test na koronawirusa, a wynik jest negatywny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może Cię wcześniej zwolnić z kwarantanny. Jeśli się gorzej poczujesz, powinieneś zgłosić się do lekarza.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna do 30 tys. zł.

Przestrzegaj następujących zasad:

  • Zostań w domu - pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.
  • Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowuj odstęp min. 1,5 m.
  • Monitoruj swój stan zdrowia: regularnie mierz temperaturę, zwracaj uwagę na swoje samopoczucie, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów, a jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij teleporady medycznej.

Jak wygląda izolacja domowa?

Ostateczny czas jej trwania będzie zależał od Twojego stanu zdrowia (objawów klinicznych choroby COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu lub w izolatorium.

Jeśli zostałeś skierowany do izolacji w warunkach domowych bo rozpoznano u Ciebie zakażenie koronawirusem wywołującego chorobę COVID-19, to w siódmej dobie otrzymasz na swój telefon wiadomość o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ w 8-10 dobie. Zdecyduje on o tym, jak długo potrwa Twoja izolacja. Może to załatwić za pomocą teleporady, ale może też umówić Cię na wizytę domową.

Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, jej zakończenie następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.

Do czego masz prawo w izolatorium?

Jeśli jesteś w izolatorium, masz prawo do:

  • wizyty pielęgniarskiej - nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych; w ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej oraz w razie potrzeby, w porozumieniu z lekarzem, zlecenie lub zmiana zleconych przez lekarza leków,
  • porady lekarskiej - w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu z izolatorium,
  • transportu do szpitala z powodu pogorszenia stanu zdrowia.


Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny