Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zamieszczono wykaz produktów biobójczych wykazujących działanie wirusobójcze – podał GIS.

Produkty biobójcze wykazujące działanie wirusobójcze, to produkty przeznaczone do dezynfekcji zarówno do użytku prywatnego jak i publicznego.

Sanepid przypomina, że należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo stosowania takich środków, które mogą wywierać szkodliwe działanie np. drażniące błony śluzowe, zwłaszcza dróg oddechowych.

Wykaz dostępny jest tutaj>>>