"W sytuacji szybko nasilającej się epidemii COVID-19 w naszym kraju kluczowe jest zapewnienie chorym na nowotwory możliwie najlepszego dostępu do leczenia, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa zarówno dla nich, jak i dla personelu medycznego. Włochy są krajem najbardziej dotkniętym epidemią COVID-19 w Europie i włoscy onkolodzy mają największe doświadczenie w rozwiązywaniu związanych z tym problemów" - czytamy w najnowszym komunikacie Polskiej Ligi Walki z Rakiem.

 

Dwa włoskie towarzystwa naukowe: Włoskie Towarzystwo Radioterapii i Onkologii Klinicznej (AIRO) i Włoskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (AIOM) opublikowały w ostatnich dniach praktyczne zalecenia dotyczące postępowania w czasie pandemii COVID-19. 

Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem uznał, że warto je udostępnić polskim lekarzom-onkologom. Za zgodą prezydentów obu towarzystw: Prof. Vittorio Donato (AIRO) i Prof. Saverio Cinieriego (AIOM), udostępniono je w polskiej wersji językowej. 

Zalecenia dotyczą ograniczenia ryzyka zakażenia pacjentów i pracowników ośrodków radioterapii.

ZALECENIA MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ>>>

Lekarze z Polskiej Ligi Walki z Rakiem podkreślają, że zalecenia te oparte są na doświadczeniach z północnych Włoch, gdzie liczba zakażeń COVID-19 jest nieporównanie większa niż w Polsce. Zalecenia te należy zatem rozpatrywać w kontekście bieżącego stanu zagrożenia. Niezależnie od tego, wszystkich pracowników ochrony zdrowia w naszym kraju obowiązują przede wszystkim akty prawne wydawane przez uprawnione do tego organy państwowe, a także zarządzenia dyrekcji poszczególnych jednostek.