W kilku partiach pieczywa chrupkiego wykryto podwyższony poziom akryloamidu. Główny Inspektorat Sanitarny wycofał je ze sklepów. Jest to związek chemiczny o działaniu m.in. kancerogennym – czytamy na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Producentem wycofanych ze sklepów partii chrupkiego pieczywa jest firma TOVAGO Sp. z o. o., ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo.

Po badaniach przeprowadzonych przez GIS, stwierdzono w nich zwiększony poziom akryloamidu. Na ich podstawie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy ocenił, że spożycie produktów zawierających tę substancję może być niebezpieczne dla zdrowia konsumentów. 

Szczegóły dotyczące produktu są dostępne na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego

Jak czytamy na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, akryloamid jest związkiem chemicznym o działaniu neurotoksycznym, genotoksycznym i kancerogennym

Komunikat producenta

Akryloamid w różnorodnych produktach spożywany jest codziennie przez ludzi na całym świecie. Obecność akryloamidu w żywności jest powszechna, gdyż powstaje w reakcji chemicznej pomiędzy składnikami występującymi w znacznej ilości produktów spożywczych - cukrów prostych (glukozy lub fruktozy) oraz aminokwasu asparaginy. Dla akryloamidu nie ustanowiono najwyższych dopuszczalnych poziomów. Natomiast w ramach środków ochrony konsumenta, Komisja UE określiła poziomy odniesienia dla obecności akryloamidu w określonych grupach środków spożywczych, w tym dla pieczywa chrupkiego (rozporządzenie komisji (UE) 2017/2158).