Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące ubijacza do piany z poliamidu. Produkt został wycofany ze sprzedaży z powodu wykrytych w nim związków chemicznych, które mogą być groźne dla zdrowia.

/fot. GIS /

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach ubijacza do piany z poliamidu.

Zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wspomniane substancje mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Firma Pepco Poland sp. z o.o. zablokowała możliwość sprzedaży produktu we wszystkich sklepach sieci PEPCO.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.