Sprawdźcie, czy nie kupiliście "Kaszy Gryczanej Plon Natury" produkowanej przez Sawex Food dla firmy Jeronimo Martins Polska - właściciela sklepów Biedronka. GIS wydał ostrzeżenie o wycofaniu jednej partii produktu z powodu zanieczyszczenia pestycydami.

/

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - chlorpiryfosu w produkcie pn. "Kasza Gryczana Plony Natury", 4x100 g.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Kasza Gryczana Plony Natury, 4x100 g

Najlepiej spożyć przed/ numer partii: 08.04.2022 18:49 161PLALB21AD214

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Producent: Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Produkcyjny, ul. Przemysłowa 9, 83-400 Kościerzyna

Producent wykonał badania na próbce archiwalnej, które nie wykazały obecności chlorpiryfosu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują działania podejmowane przez wszystkie powyższe podmioty.