Jest ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ze względu na nieprawidłowe oznakowanie obecności alergenu – soi – z rynku wycofano partię chipsów serowych Doritos – podał w piątek GIS. Spożycie produktu przez osoby z uczuleniem na soję może wywołać reakcję alergiczną.

GIS w ostrzeżeniu publicznym dotyczącym żywności przekazał, że został poinformowany przez firmę Dealz Poland Sp. z o.o. o dobrowolnym wycofaniu ze sklepów partii produktu DORITOS CHIPSY SEROWE ze względu na nieprawidłowe oznakowanie alergenu - soi.

Mimo że etykieta wskazuje na możliwą obecność soi w produkcie, soja nie jest zadeklarowana na liście składników. Spożycie produktu przez osoby z alergią na soję może wywołać reakcję alergiczną.

Chodzi o produkt DORITOS Chipsy Serowe, 5 x 30 g, o dacie minimalnej trwałości 01.06.2024 i kodzie kreskowym 5000328452227.

Producentem jest Walkers; dostawcą Poundland, Pattison House, Midland Road, Walsall, WS1 3TX, a dystrybutor: Dealz Poland Sp. z o.o., ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań.


Dealz Poland Sp. z o.o. poinformowała, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji od swojego dostawcy podjęła działania mające na celu wycofanie produktu z placówek handlowych. Firma poinformowała klientów o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje proces wycofania produktu z obrotu. Osoby z alergią na soję nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie GIS partii produktu.