Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Wykryto bakterię Salmonella w jednej partii pieprzu naturalnego mielonego, 100 g.

Po kontroli urzędowej, w próbkach partii pieprzu naturalnego mielonego stwierdzono obecność bakterii Salmonella.

Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej grozi zatruciem pokarmowym

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Pieprz naturalny – mielony, 100 g

Marka – ROL-TIM

Najlepiej spożyć przed: 15.04.2022

Kod kreskowy – 5 902900 005817

Producent – Z.P.H.U.”ROL-TIM” M. Tomczyk, Annolesie 5b, 42-110 Popów

Kraj pochodzenia - Wietnam

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma ROL-TIM podjęła decyzję o konieczności wycofania wskazanej partii produktu. Poinformowała swoich odbiorców o możliwości zwrotu kwestionowanego produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazaną w komunikacie partię produktu, nie powinni jej spożywać.