Zgodnie z decyzją Głównego Inspektoratu Farmakologicznego z obrotu zostaje wycofanych wiele serii syropu na kaszel Flavamed. Decyzja taka zapadła w związku z wykryciem zanieczyszczeń w leku.

GIF wycofuje z obrotu Flavamed (Ambroxoli Hydrochloridum) syrop 15mg/5ml, serie numer:

81004 z datą ważności 31.01.2021
81007 z datą ważności 28.02.2021
82013 z datą ważności 30.06.2021
82014 z datą ważności 31.07.2021
83018A z datą ważności 31.08.2021
83019A z datą ważności 31.08.2021
83021A z datą ważności 30.09.2021

Podmiotem odpowiedzialnym jest Berlin-Chemie AG z siedzibą w Berlinie.

Decyzja o wycofaniu serii syropu z obrotu zapadła po wpłynięciu do GIF-u raportu z badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków, który potwierdził, że przebadana próbka syropu nie spełnia wymogów określonych w specyfikacji dla czystości produktu. Po porównaniu z próbkami archiwalnymi i potwierdzeniu wady jakościowej, GIF podjął decyzję o wycofaniu leku z obrotu na terenie całego kraju.


TUTAJ ZNAJDZIESZ WIĘCEJ OSTRZEŻEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO>>>