W produkcie "Pieczarki marynowane" wykryto niezadeklarowaną substancję alergenną - dwutlenek siarki (E 220). Producent rozpoczął procedurę wycofania produktu z obrotu - podał Główny Inspektorat Sanitarny.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w tej sprawie ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności.

Chodzi o produkt: PIECZARKI MARYNOWANE VITMAR, 750 g z numerem partii "data minimalnej trwałości: 08.2022", którego producentem jest P.P.H.U. "VITMAR" Maria Korkus, Dębie 1a, 42-110 Popów.

W produkcie zbadanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono zawartość dwutlenku siarki (E 220). "Na etykiecie produktu nie umieszczono odpowiedniej informacji dotyczącej obecności tego składnika alergennego" - podano w komunikacie.

Zwrócono uwagę, że spożycie produktu przez osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny może wywołać u nich reakcję alergiczną.

GIS poinformował, że producent rozpoczął już procedurę wycofania produktu z obrotu. W celu określenia źródła występowania dwutlenku siarki w produkcie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z producentem.

GIS zaleca, aby osoby z alergią bądź nietolerancją na dwutlenek siarki i siarczyny nie spożywały wskazanej w komunikacie partii produktu.