Nocny sen studentów kluczem do sukcesów w nauce. Okazuje się, że każda „utracona” godzina snu odpowiada spadkowi średniej o 0,07. Naukowcy z Carnegie Mellon University w Pittsburghu (USA) oceniali, w jaki sposób długość snu nocnego na początku semestru, wpływa na średnią ocen na koniec semestru wśród studentów pierwszego roku. „Całkowity nocny sen jest bardzo ważny i zupełnie niedoceniany czynnik wspierający osiągnięcia akademickie” – podkreśla prof. Davida Creswella, autor badania.

Zobacz również:

Studenci, którzy śpią mniej niż 6 godzin w ciągu doby, mają wyraźnie niższą średnią ocen na koniec semestru niż ich koledzy, którzy na sen przeznaczają więcej czasu - informuje czasopismo "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Wytyczne dotyczące snu zalecają, aby nastolatki poświęcały na niego od 8 do 10 godzin każdej nocy. Tymczasem wielu studentów traktuje tę część życia po macoszemu; ich sen jest nieregularny i niewystarczający.

Korzystając z monitorów snu (tzw. trackerów) Fitbit, międzyuczelniany zespół naukowców pod kierunkiem prof. Davida Creswella odkrył, że średnia snu badanych przez nich studentów - w sumie ponad 600 osób z 3 różnych uczelni - wynosiła 6,5 godziny na dobę. Negatywne skutki zaczynały być widoczne u tych osób, które przesypiały mniej niż 6 godzin, przy czym każda utracona godzina snu odpowiadała spadkowi średniej semestralnej o 0,07.

Cytat

Badania na zwierzętach potwierdziły, że sen jest niezwykle ważny dla uczenia się i zapamiętywania. Teraz wykazaliśmy, że efekt taki występuje także u ludzi. Krótszy sen studentów pierwszego roku przekłada się na ich sukces akademicki mierzony średnią ocen na koniec semestru. Jednym słowem: niedobór snu negatywnie wpływa na zdolność uczenia się
prof. David Creswell

Dlaczego tak się dzieje? Otóż wspomnienia, które tworzą się w ciągu dnia, zostają utrwalone podczas snu. Kiedy normalne wzorce snu są zaburzone, nauczone za dnia treści zostają utracone.

Cytat

Kiedy młody człowiek zaczyna spać poniżej sześciu godzin na dobę, zaciąga swego rodzaju dług snu, który może istotnie pogarszać zdrowie, nawyki związane z nauką, zagrażać całemu organizmowi
prof. David Creswell

Popularnym przekonaniem wśród studentów jest to, że nocny sen to strata cennego czasu, który lepiej wykorzystać na imprezy albo naukę - podsumowuje autor badania.