W temacie wpływu infekcji SARS-CoV-2 na parametry nasienia wciąż prowadzone są badania. Kilka z takich prac zostało już opublikowanych, a ich wyniki pokazują, że rzeczywiście może istnieć pewien wpływ wywierany przez wirusa na nasienie. Warto jednak przeanalizować, z czego mogą wynikać zmiany parametrów nasienia po przebyciu Covid-19.

Różne mikroorganizmy, w tym niektóre bakterie i wirusy, mogą wpływać na funkcje rozrodcze mężczyzn. W wyniku bezpośredniego zakażenia jąder, mężczyźni mogą mieć zmniejszoną żywotność, liczbę oraz upośledzoną ruchliwość plemników. Wirusy zazwyczaj docierają do jąder drogą naczyń krwionośnych.

W normalnych warunkach bariera immunologiczna w jądrach chroni komórki rozrodcze przed odpowiedzią zapalną na infekcję. Jednak niektóre wirusy mogą przekraczać barierę krew-jądro, a nawet atakować komórki jądra, wywołując odpowiedź immunologiczną.

Wirus SARS-CoV-2 wykorzystuje receptor enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) celem wnikania do komórek organizmu. Takie receptory znajdują się również w jądrach, przez co wirus może zaburzać ich czynność oraz prawdopodobnie przenikać do nasienia.

Co wiemy z publikacji naukowych?

Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Dusseldorfie, autorzy pierwszego opublikowanego badania w tym temacie stwierdzili istotny negatywny wpływ zakażenia SARS-CoV-2 na koncentrację, całkowitą liczbę oraz ogólną ruchliwość plemników w porównaniu z mężczyznami z grupy kontrolnej. W przypadku mężczyzn z Covid-19, którzy zgłaszali gorączkę, tylko całkowita liczba ruchliwych plemników była znacznie niższa niż u osób bez gorączki. 

Autorzy innego badania przeprowadzonego na próbie 23 mężczyzn w Pierwszym Szpitalu Uniwersyteckim w Shandong doszli do wniosku, że niedawna (tj. średnio 32 dni od rozpoznania) infekcja SARS-CoV-2 nie miała wpływu na koncentrację, ruchliwość i morfologię plemników.

W kolejnym badaniu na grupie 12 mężczyzn w Wuhan, większość wyników mieściła się w zakresach referencyjnych dla różnych parametrów nasienia, w tym objętości nasienia, koncentracji, liczby i morfologii plemników oraz odsetka plemników o ruchu postępowym. Co więcej, wskaźnik fragmentacji DNA plemników również u ponad połowy mężczyzn biorących udział w tym badaniu był prawidłowy.

W niedawno opublikowanym w renomowanym czasopiśmie Andrologia badaniu na grupie 24 mężczyzn nie stwierdzono istotnej różnicy w parametrach nasienia przed i po przebyciu COVID-19 pod względem objętości nasienia, koncentracji plemników oraz odsetka plemników o ruchu postępowym. Badanie to wykazało natomiast, że ogólna ruchliwość oraz całkowita liczba ruchliwych plemników były znacząco obniżone u pacjentów z przebytą łagodną infekcją SARS-CoV-2.

Pomimo tylu już opublikowanych wyników badań, ze względu na małą liczebność prób badawczych, częsty brak analizy nasienia przed zakażeniem SARS-CoV-2 oraz wyniki analizy jedynie pojedynczej próbki nasienia po zakażeniu SARS-CoV-2, z badań tych można wyciągnąć jedynie ograniczone wnioski dotyczące wpływu koronawirusa  na parametry nasienia i potrzebne są dalsze badania, aby zbadać wpływ wirusa na jakość nasienia -podsumowuje ginekolog Rafał Baran.

Opracowanie: