Brytyjscy naukowcy zidentyfikowali 11 czynników ryzyka demencji i wykorzystali je do opracowania narzędzia, które pozwala przewidzieć, czy u danej osoby rozwinie się ta choroba w ciągu kilkunastu lat.

Prognozuje się, że do roku 2050 liczba osób cierpiących na demencję na całym świecie potroi się do 153 milionów. Eksperci twierdzą, że stanowi ona poważne zagrożenie dla przyszłych systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Jednak skupienie się na kluczowych czynnikach ryzyka, z których kilka wiąże się ze stylem życia, mogłoby zapobiec około 40 proc. przypadków tego schorzenia.

Nowa skala ryzyka demencji, oparta na 11 - w większości modyfikowalnych czynnikach ryzyka - może zidentyfikować osoby w średnim wieku zagrożone chorobą w ciągu najbliższych 14 lat. Wyniki opublikowano w czasopiśmie BMJ Mental Health.

W badaniu, kierowanym przez Uniwersytet w Oksfordzie, wykorzystano dane dotyczące osób w wieku od 50 do 73 lat, biorących udział w dwóch dużych, długoterminowych badaniach brytyjskich - UK Biobank oraz Whitehall II.

Naukowcy sporządzili listę 28 znanych czynników powiązanych z ryzykiem demencji, a następnie zidentyfikowali najsilniejsze predyktory. W ten sposób powstała lista 11 czynników predykcyjnych, które następnie wykorzystano do opracowania brytyjskiego narzędzia Biobank Dementia Risk Score (UKBDRS).

11 CZYNNIKÓW RYZYKA ROZWOJU DEMENCJI

1. wiek

2. wykształcenie

3. historia cukrzycy

4. historia depresji

5. historia udaru

6. historia demencji u rodziców

7. poziom ubóstwa

8. wysokie ciśnienie krwi

9. wysoki poziom cholesterolu

10. samotne mieszkanie

11. płeć

Zmień swój styl życia!

Opracowane narzędzia mogą nie tylko identyfikować osoby zagrożone chorobą, ale także wskazywać środki zapobiegawcze, które można zastosować, póki jest to jeszcze możliwe.

Naukowcy wskazują na wcześniejsze prace, które sugerowały, że nawet 40 proc. przypadków demencji można by zapobiec poprzez modyfikację niektórych czynników stylu życia, takich jak rzucenie palenia, obniżenie wysokiego ciśnienia krwi, utrata wagi i ograniczenie spożycia alkoholu.

Osoby, u których stwierdzone będzie wysokie prawdopodobieństwo rozwoju demencji, mogą zostać wybrane w pierwszej kolejności do dalszych badań, w tym oceny funkcji poznawczych, skanów mózgu i badań krwi.

Źródło: The Independent