Lepsza samokontrola w dzieciństwie oznacza dłuższe, zdrowsze i bardziej dostatnie życie w przyszłości – ustalił międzynarodowy zespół naukowców. Badania prowadzone przez nich przez dziesięciolecia są jednoznaczne. Poziom IQ czy pozycja społeczna nie wpływają tak na odniesienie sukcesu jak umiejętność panowania nad sobą.

Samokontrola, a lepsze życie

W artykule opublikowanym w Proceedings of the National Academy of Sciences, grupa naukowców opisuje trwające od dziesięcioleci badania nad samokontrolą i to jaki miała wpływ na dorosłe życie. W szczególności chcieli wiedzieć, jak dobrze na przestrzeni 45 lat radzą sobie ludzie, którzy jako dzieci mieli problemy z kontrolowaniem siebie.

Aby się tego dowiedzieć, przebadali 1037 dzieci urodzonych w latach 1972-1973 (w Nowej Zelandii), w wieku od trzech do 11 lat. Na podstawie rozmów z rodzicami i samymi badanymi ocenili poziom samokontroli u dzieci. Wzięli pod uwagę takie cechy jak impulsywność lub poziom frustracji w sytuacji realizowania jakiegoś trudnego projektu. Ważne było, czy mimo trudności i negatywnych odczuć dzieciom udało się realizować wykonywane zadania.

Naukowcy odwiedzili dzieci po 45-ciu latach, gdy byli już dojrzałymi ludźmi. Każdy z uczestników badania został przesłuchany i poddany różnym próbom. Wszystko po to, by dowiedzieć się, jak potoczyło się ich życie.

Uczmy dzieci panowania nad sobą

Naukowcy odkryli, że dorośli, którzy jako dzieci prezentowali wysoki stopnień samokontroli mieli mniej oznak starzenia się mózgu i byli w znacznie lepszym zdrowiu. Okazało się także, że grupa o wysokim stopniu samokontroli radziła sobie lepiej pod względem finansowym i społecznym.

Co istotne, poziom IQ i pozycja społeczna w dzieciństwie nie miały tu nic do rzeczy. Nawet inteligentne i dobrze sytuowane dzieci z problemami z samokontrolą gorzej radziły sobie w osiąganiu standardowych celów życiowych niż te, które nie miały problemów z kontrolowanie własnych zachowań.

Naukowcy sugerują, że rodzice i nauczyciele powinni kłaść większy nacisk na uczenie dzieci zachowań samokontrolnych, dzięki temu będą miały w przyszłości łatwiejsze i lepsze życie.

Więcej informacji: Leah S. Richmond-Rakerd et al. Childhood self-control forecasts the pace of midlife aging and preparedness for old age, Proceedings of the National Academy of Sciences (2021). DOI: 10.1073/pnas.2010211118