30 maja to Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. "Obserwujemy większą liczbę pacjentów z tą chorobą. To podstępna choroba o stu czy nawet o tysiącu twarzy" - podkreśla profesor Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Profesor Adamczyk-Sowa podkreśla, że objawów stwardnienia rozsianego może być bardzo wiele: drętwienia, mrowienia, zaburzenia czucia, niedowłady, objawy oczne.

 Jeżeli u osoby młodej, między 20. a 40. rokiem życia występują takie objawy, które mają tendencję do samoustępowania, należy pomyśleć o chorobie takiej jak stwardnienie rozsiane - dodaje neurolog. Właśnie u neurologa prowadzona powinna być dokładna diagnostyka - dodaje profesor Adamczyk-Sowa.

Stwardnienie rozsiane (SM) to nieuleczalna choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, o różnorodnym przebiegu, która dotyka ok. 52 tysięcy osób w Polsce, a na całym świecie - około 2,8 miliona. Rocznie, w naszym kraju nawet 2 tysiące osób słyszy diagnozę stwardnienia rozsianego.

Wiele mitów o stwardnieniu rozsianym

Wokół choroby panuje wciąż wiele mitów, które wpływają na jakość życia osób chorych i ich bliskich. Fakty mówią jednak same za siebie. 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego przypomina w specjalnym komunikacie: "SM NIE JEST chorobą śmiertelną. Chorzy MOGĄ pracować, uczyć się i spełniać marzenia. Osoby chore MOGĄ mieć dzieci, a SM NIE JEST dziedziczne. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji MOŻNA znacząco zahamować postęp choroby".

Światowy Dzień SM to święto zainicjowane przez Międzynarodową Federację SM (MSIF). Daje poczucie wspólnoty osobom z SM, a także podnosi świadomość społeczną na temat tej choroby. Tegoroczny temat Światowego Dnia SM: "SM. Więzi, kontakty, relacje" (MS Connections) podkreśla rolę relacji międzyludzkich, jako bardzo istotnego elementu radzenia sobie z chorobą. Zachęca do wspólnego podejmowania działań, do wzajemnego wspierania się, do współpracy z różnymi instytucjami i światem nauki, do walki z wykluczeniem. Z okazji obchodów przypinamy pomarańczową wstążeczkę - symbol solidarności z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane.

Opracowanie: