W każdej gminie będzie funkcjonował co najmniej jeden mobilny punkt szczepień, m. in. dla osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć na szczepienie. Szczepić będą specjalne zespoły wyjazdowe (organizowane również przez inne instytucje np. Wojsko Polskie) w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta. We współpracy z samorządami rząd dofinansuje także w miastach powyżej stu tysięcy mieszkańców dowóz osób powyżej 70. roku życia do punktów szczepień przeciwko koronawirusowi.

Szczepienia przeciw Covid-19 będą wymagały osobistego stawienia się w punkcie szczepień. Jednak dla osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych przygotowano inne rozwiązanie. Mogą one zaszczepić się przeciw koronawirusowi korzystając z mobilnego punktu, który będzie dojeżdżał do konkretnego pacjenta.

Mobilny punkt szczepień będzie funkcjonował w każdej gminie.

Jak działają mobilne punkty szczepień?

Zespoły wyjazdowe będą przyjeżdżać do miejsca zamieszkania lub przebywania pacjenta. W jego skład będzie wchodził lekarz, którego zadaniem będzie zakwalifikowanie pacjenta do szczepienia. Pomoże też wypełnić ankietę i przeprowadzi  wywiad dotyczący stanu zdrowia. 

Zespół wyjazdowy powinien zostać z pacjentem około kwadransa po wykonaniu zastrzyku, aby obserwować go pod kątem wstrząsu anafilaktycznego. Taki zespół odwiedzi osobę dwa razy, także aby podać drugą dawkę.


Jak skorzystać z mobilnego punktu szczepień?

Mobilne punkty będą do dyspozycji np. domów pomocy społecznej, ale można będzie się dzięki nim zaszczepić także indywidualnie.

Umawiając się na szczepienie, koniecznie trzeba poinformować, że jest się osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną i chce się skorzystać z mobilnego punktu szczepień. Obowiązek zapewnienia każdemu, także osobie niepełnosprawnej dostępu do szczepienia spoczywa na każdej gminie.  

Rejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19 będzie można:

  • przez infolinię telefoniczną; 
  • przez stronę internetową pacjent.gov.pl 
  • osobiście w punkcie szczepień.


Dowóz dla osób mających problemy z mobilnością

We współpracy z samorządami rząd dofinansuje także w miastach powyżej stu tysięcy mieszkańców dowóz osób powyżej 70. roku życia do punktów szczepień przeciwko koronawirusowi.

Każda gmina ma dostać dofinansowanie etatu koordynatora gminnej infolinii - zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Każdy będzie mógł zadzwonić do gminy i poprosić o zorganizowanie takiego dowozu. Przede wszystkim jest to dowóz dla osób niepełnosprawnych, dla osób, które mają problem z dojazdem na terenach wiejskich. A teraz dodatkowo także dla tych, powyżej 70 r.ż., którzy będą mieli problem z dojazdem. Tu chodzi o osoby przede wszystkim samotne - tłumaczy.