Bardzo zła jakość powietrza utrzymuje się w sobotę w części woj. śląskiego. Najgorzej oddycha się na południu i w centrum regionu - wynika z danych systemu monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ).

Smog w Katowicach (zdjęcie ilustracyjne) / Andrzej Grygiel /PAP

Najgorsza jakość powietrza jest tam, gdzie jeździ się na wypoczynek, czyli w kotlinach górskich. Największe, bo ponad dwukrotne przekroczenia dopuszczalnych norm są teraz w rejonie Żywca oraz Ustronia.

Źle oddycha się też w okolicy Rybnika oraz w w Gliwicach i Zabrzu. W tych miastach ilość pyłu zawieszonego w powietrzu prawie dwa razy przekracza dopuszczalne normy.

Stosunkowo najlepsze powietrze, choć i tam wskaźniki wykazują przekroczenia, jest teraz na północy województwa na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niestety utrzymuje się mróz, nie ma opadów i przede wszystkim wiatru. To oznacza, że w najbliższym czasie nie ma szans na poprawę jakości powietrza.

(ł)