Grypa w tym sezonie bardzo doskwiera. Co chwilę słyszymy o rekordowej liczbie zachorowań. W całej Polsce umierają też ludzie. Jak skutecznie bronić się przed wirusem?

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, a czasami także przez kontakt ze skażoną powierzchnią wirusem grypy.

Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których namnażają się. W konsekwencji powodują martwicę tychże komórek, co z kolei otwiera drogę patogenom bakteryjnym.

Dlaczego warto się szczepić przeciw grypie?

Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą i najtańszą strategią zapobiegania grypie. Zapobiegają one zachorowaniom w grupie 70-90% zdrowych osób poniżej 65 roku życia.

Szczepienia przeciw grypie chronią przed powikłaniami pogrypowymi, które mogą pozostawić nieodwracalne zdrowotne konsekwencje do końca życia

Zgodnie z zaleceniami WHO, Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP) i wielu towarzystw naukowych szczepienie przeciw grypie powinno obejmować zdrowe dzieci  już od 6. miesiąca życia w wieku przedszkolnym, szkolnym, osoby starsze i wszystkie osoby z grupy ryzyka bez względu na wiek. WHO zaleca również szczepienie przeciwko grypie pracowników służby zdrowia, osób opiekujących się  dziećmi poniżej 6. miesiąca życia, dużych skupisk ludzkich itp.

Szczepienia dzieci jest bardzo ważne, ponieważ szkoły odgrywają bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy .Szczepienie to zapewnia ochronę im samym oraz pośrednio chroni osoby starsze, jak również i pacjentów z grup podwyższonego ryzyka.

Szczepienie przeciw grypie starszych pacjentów z przewlekłą chorobą płuc obniża o ponad 50% liczbę przyjęć do szpitala z powodu zapalenia płuc i grypy, oraz liczbę powikłań pogrypowych i o 70% zgonów z różnych przyczyn.

Szczepienie jest ważne ze względu na sytuację epidemiologiczną. Co sezon epidemiczny odnotowujemy kilka milionów przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i kilka tysięcy hospitalizacji.

Trzeba też pamiętać o tym, że szczepienie przeciwko grypie się opłaca. Na ogół jest to koszt około 30 zł w zależności od apteki. Należy mieć świadomość, że przeciwzapalne leki kupowane bez recepty (OTC) jedynie zmniejszają nasilenie objawów, ale nie mają wpływu na wirusa grypy.

W żadnym przypadku preparaty OTC nie stosuje się w profilaktyce grypy. Jedynymi lekami antygrypowymi nowej generacji dostępnymi w Polsce są inhibitory neuraminidazy przeznaczone do leczenia grypy, ale o zastosowaniu ich decyduje lekarz. Nie zastępują szczepień, ale są pomocne w leczeniu grypy, jak również jest zalecane ich przyjmowanie przez osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną.

Jak skuteczne są szczepionki przeciw grypie?

Na podstawie wyników badań skuteczność szczepionek przeciw grypie szacowana jest na 50-80% w zależności sezonu grypowego i populacji osób szczepionych.

Szczepionki są najskuteczniejsze u zdrowych, młodych osób. Nieco niższa może być u osób starszych.

Czas utrzymywania się odporności poszczepiennej na zakażenie szczepami wirusów może być zmienny, ale zazwyczaj jest to 6-12 miesięcy.

(ag)