Główny Inspektorat Sanitarny wykrył substancję alergenną – dwutlenek siarki w produkcie „Ekstra chrupiące Bonitki z dodatkiem czekolady. Herbatniki maślano-kakaowe z dodatkiem czekolady”. Etykieta nie zawiera informacji na ten temat.

W produkcie zbadanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono zawartość dwutlenku siarki powyżej 10 mg/kg, co wymaga stosownej informacji na opakowaniu dotyczącej obecności składnika alergennego.

Na etykiecie produktu nie umieszczono odpowiedniej informacji dotyczącej obecności składnika alergennego - dwutlenku siarki. Spożycie produktu przez osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny może wywołać u nich reakcję alergenną.


Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Ekstra chrupiące Bonitki z dodatkiem czekolady. Herbatniki maślano-kakaowe z dodatkiem czekolady

Producent: wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn przez: Koestlin d.d. Biscuits Wafers Factory Slavonska Cesta 2 a, Bjelovar, Chorwacja na zlecenie Backerei Dahlhoftt Polonia Sp. z o.o., ul. Bażantów 1, 40-663 Katowice

Numer partii: L 147

Data minimalnej trwałości: 23.07.2020

GIS poinformował, że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z dystrybutorem w Polsce.

Firma Jeronimo Martins Polska S.A. poinformowała, że wycofała produkt z rynku.

Informacja dla klientów została zamieszczona na stronie internetowej www.biedronka.pl oraz w sklepach sieci Biedronka. Osoby z alergią bądź nietolerancją na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Klienci, którzy herbatniki z podanej serii, mogą dokonać zwrotu w dowolnym sklepie Biedronka bez okazywania paragonu.