Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w wybranych partiach pistacji, wprowadzonych do obrotu przez firmę Bio Planet S.A. GIS zaznacza, że nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktu.

Aflatoksyny to substancje mające szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, produkowane przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus. Nie należy spożywać partii pistacji wskazanych w komunikacie GIS.

W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, GIS podał, że został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzeniu przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w orzechach pistacji, które po konfekcjonowaniu zostały wprowadzone do obrotu przez Bio Planet S.A.

Chodzi o produkty: PISTACJE ŁUSKANE BIO 150 g - BIO PLANET oraz PISTACJE ŁUSKANE BIO 75 g - BIO PLANET.

Wycofaniu podlegają wszystkie partie, których numery rozpoczynają się od następujących cyfr: 


  • 925-xxxxxx, 
  • 1026-xxxxxx, 
  • 1069-xxxxxx, 
  • 9-xxxxxx, 
  • 86-xxxxxx, 
  • 161-xxxxxx, 
  • 261-xxxxxx, 
  • 297-xxxxxx, 
  • 452-xxxxxx.

Data minimalnej trwałości to 31.08.2023; kraj pochodzenia - Iran. Producentem jest Bio Planet S.A., Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno
GIS wskazał, że firma Bio Planet S.A. poinformowała swoich odbiorców o konieczności wycofania produktów o wskazanych numerach partii oraz rozpoczęła wycofywanie z rynku. 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające.