Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o kolejnych produktach, których partie zostaną wycofane ze sprzedaży. Chodzi o fasolkę Adzuki. Może być szkodliwa dla zdrowia.

Jak poinformowała Państwowa Inspekcja Sanitarna, w partii fasolki Adzuki przekroczono najwyższy dopuszczalny poziom glufosynatu (pozostałości pestycydu). Produkt może być szkodliwy dla zdrowia.

Nazwa produktu: FASOLKA ADZUKI, marki GEEN ESSENCE; opakowania 1kg i 500g

Numer partii/ najlepiej spożyć przed końcem: 06.2025

Data ważności jest jednocześnie numerem partii

Kraj pochodzenia: Argentyna

Dystrybutor: Green Essence Sp. z o.o., ul. Poznańska 20, 74-200 Pyrzyce

Jak przekazał GIS, firma Green Essence Sp. z o.o. niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności produktu przystąpiła do wycofywania produktu z rynku. Jest on monitorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.