Zgodnie z decyzją Głównego Inspektoratu Farmakologicznego z obrotu zostają wycofane kolejne serie syropu na kaszel Flavamed.

GIF podjął decyzję o wycofaniu kolejnych serii popularnego syropy na kaszel - Flavamed. Decyzja została podjęta w związku z możliwością występowania zwiększonej zawartości zanieczyszczenia E w ww. seriach leku, wytworzonych z użyciem opakowań (butelek szklanych) od jednego z producentów.

W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej w preparacie GIF wycofuje następujące serie syropu..

Wycofane serie:

  • numer serii: 73027, data ważności: 31.08.2020
  • numer serii: 73028, data ważności: 31.08.2020
  • numer serii: 73029, data ważności: 31.08.2020
  • numer serii: 81008, data ważności: 31.03.2021
  • numer serii: 83015, data ważności: 31.07.2021
  • numer serii: 83020C, data ważności: 30.09.2021

>>>ZOBACZ INNE OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY