Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie leku Viglita, stosowanego przy leczeniu cukrzycy. Powodem jest stwierdzenie wady jakościowej.

Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że podjął decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju obrotu produktem leczniczym o nazwie Viglita (Vildagliptinum), 50mg, tabletki. 

  • opakowanie 14 tabletek nr GTIN 05909991401856;
  • opakowanie 28 tabletek nr GTIN 05909991401863;
  • opakowanie 30 tabletek nr GTIN 05909991401870;
  • opakowanie 56 tabletek nr GTIN 05909991401887;
  • opakowanie 60 tabletek nr GTIN 05909991401894;
  • opakowanie 180 tabletek nr GTIN 05909991401900;


Chodzi o wszystkie serie produktu. Decyzja - jak informuje GIF- ma rygor natychmiastowej wykonalności. 

Podmiotem odpowiedzialnym za lek jest czeska firma Zentiva k.s. z siedzibą w Pradze.

Tabletki Vigilita stosuje się w leczeniu dorosłych z cukrzycą typu 2.

Powód wtrzymania produktu w obrocie

Powodem wstrzymania produktu w obrocie  leku Viglita, było otrzymanie wyników badań z Narodowego Instytutu Leków. 

Wykazały one, że produkt ten nie spełnia wymagań jakościowych w zakresie parametru "odporność tabletek niepowlekanych na ścieranie".