Najnowocześniejszy aparat RTG Sonialvision G4 trafił do Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. To jedyne takie urządzenie w Małopolsce. Jest to dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około milion osiemset złotych.

Aparat RTG japońskiej firmy Shimadzu charakteryzuje się ultra dokładną jakością badań. Unikalne oprogramowanie "Slot Radiography" umożliwia projekcje kończyn dolnych, kręgosłupa i całego ciała bez jakichkolwiek zniekształceń geometrycznych.

Co ważne, redukcja dawki promieniowania jest olbrzymia - zwłaszcza w badaniach kontrastowych (np. przewodu pokarmowego czy układu moczowego).

Najnowocześniejsza technologia obrazowania - tomosynteza niskodawkowa - umożliwia uzyskanie i przeglądanie wysokiej jakości cyfrowych obrazów wielowarstwowych u pacjentów leżących, jak również stojących w celu wizualizacji części, która była niewidoczna w konwencjonalnej radiografii zwykłej, przy dawce o małym narażeniu - tłumaczy Kierownik Pracowni RTG w Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika lek. Aldona Jarosz, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

Funkcja tomosyntezy niskodawkowej stosowana jest w badaniach ortopedycznych, reumatologicznych, urograficznych i pulmonologicznych. Tomosynteza pozwala na uzyskanie obrazów zmian onkologicznych i ortopedycznych o ultra wysokiej rozdzielczości (4 razy większej rozdzielczości i 10 razy mniejszej dawce w porównaniu z obrazowaniem w tomografii komputerowej).

Powyższe rozwiązania zostały uhonorowane nagrodą Nobla dla jednego z konstruktorów urządzenia.