Informacje o zakazie korzystania z solariów przez dzieci oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z lamp będą musiały być umieszczone w widocznym miejscu, co najmniej w formacie A4.

Zdjęcie ilustracyjne /Wojciech Pacewicz /PAP

Projekt rozporządzenia - związanego z ustawą zakazującą korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie - określa wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji. Regulacja przewiduje, że podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium powinien zamieścić wymagane informacje w sposób czytelny, w miejscu widocznym dla osoby zamierzającej skorzystać z solarium oraz na wysokości umożliwiającej ich swobodne odczytanie.

W rozporządzeniu określono, że powinny być one zamieszczone na formacie co najmniej A4 oraz pisane wielkimi literami, czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 32 pkt. Wzór tych informacji oraz treść informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium określono w załączniku.

Z inicjatywą dotyczącą zakazu korzystania z solariów przez niepełnoletnich wystąpił prezydent Andrzej Duda, który skierował do Sejmu projekt ustawy. O wprowadzenie prawnego zakazu korzystania z solariów przez dzieci od wielu lat apelował do kolejnych ministrów zdrowia rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Ustawa ma chronić zdrowie Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

Regulacja przewiduje zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat, oraz obowiązek zamieszczania w solariach informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich. Lecznicze stosowanie lamp ultrafioletowych ma być dozwolone bez ograniczeń wiekowych.

Z badań wynika, że korzystanie z solariów zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych. Najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Inicjatorzy regulacji podkreślali, że rozwiązań zawartych w ustawie od dawna oczekują onkolodzy, którzy z niepokojem obserwują postępujący od trzech dekad wzrost liczby zachorowań na czerniaka złośliwego.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca unikanie sztucznego promieniowania UV oraz wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez młodzież w wieku szkolnym. Regulacje określające dozwolony poziom promieniowania emitowanego przez łóżka opalające oraz zakazy udostępniania solariów osobom w wieku poniżej 18 lat istnieją w wielu krajach europejskich.

(ag)