Ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera w późnym okresie życia jest nieco wyższe u kobiet niż u mężczyzn. Po przeprowadzeniu badania w tym kierunku w Szwecji okazało się, że od około 80. roku życia, to właśnie u kobiet częściej diagnozowana jest choroba Alzheimera. W teście wzięło udział ponad 16,9 tys. osób - podaje Harvard Medical School.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera jest wiek - im jesteś starszy, tym większe prawdopodobieństwo zachorowania. Jednak najnowsze badania wskazują, że w większym stopniu to kobiety są bardziej narażone na wystąpienie tego schorzenia.  

Choroba Alzheimera jest najczęstszym typem demencji i charakteryzuje się obecnością płytek amyloidowych w mózgu. Jak podkreślają naukowcy z Harvardu, jeden ze składników patologii tego schorzenia - amyloid - może odkładać się w mózgu w celu zwalczania infekcji, a to oznacza, że choroba Alzheimera może być tzw. produktem ubocznym układu odpornościowego naszego mózgu.

Płytki amyloidowe mogą gromadzić się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz komórki nerwowej. Sprzyjają one przenikaniu wapnia do wnętrza neuronu, który umiera na skutek nadmiaru tego związku oraz blokują procesy życiowe w komórce, gdy osiągną zbyt duży rozmiar.

Zaburzenia autoimmunologiczne są częstsze u kobiet

Kobiety są około 2 razy bardziej narażone na chorobę autoimmunologiczną niż mężczyźni. Przyczyna tej różnicy nie jest do końca wyjaśniona, ale jasne jest to, że układ odpornościowy jest na ogół silniejszy u kobiet niż u mężczyzn. 

Ponadto wiele chorób autoimmunologicznych występuje częściej w czasie ciąży. Możliwe, że silniejszy układ odpornościowy kobiety rozwinął się w drodze ewolucji, aby chronić płód przed infekcjami. Oznacza to, że w ramach silniejszego układu odpornościowego, kobiety mogą mieć więcej blaszek amyloidowych niż mężczyźni.