Według zarządzenia prezesa NFZ, 24,57 mln zł zostaną przeznaczone na realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Głównym celem programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" jest wdrożenie modelu specjalnego żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym w oddziałach szpitalnych o profilu neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym, ginekologicznym, patologii ciąży, położniczym, położnictwa i neonatologii, ginekologii onkologicznej oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania.

Sposób realizacji pilotażu obejmie zarówno zapewnienie wyżywienia przeznaczonego dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, a także konsultacje dietetyczne, edukację i rozpowszechnianie treści w zakresie prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym.

Średnia dzienna stawka żywieniowa w szpitalach wynosi 14 zł. Program pilotażowy przewiduje stawkę podstawową przeznaczoną na finansowanie żywienia grupy docelowej, a na pozostałe koszty związane z wdrożeniem pilotażu (np. wynagrodzenie dietetyka, działania edukacyjne) przyjęto wartość stanowiącą 30 proc. stawki żywieniowej, w sumie 18,20 zł.

Jak zapewnia NFZ szpitale będą zobowiązane do kontrolowania tego, czy założenia programu są spełniane. W szczególności te, które mają dotyczyć jakości posiłków.

Wskaźnikami realizacji pilotażu będą liczba kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, które skorzystały z pilotażu, liczba realizatorów pilotażu, liczba osobodni pobytu oraz wartość środków finansowych poniesionych na realizację pilotażu przez NFZ w stosunku do środków finansowych planowanych na realizację pilotażu.

Przewidziano również wskaźniki rezultatu. Sposób pomiarów tych wskaźników przez NFZ uwzględni dane ze sprawozdawczości NFZ i dane przekazane przez realizatorów pilotażu. W ramach ewaluacji programu pilotażowego, w terminie 12 miesięcy po jego zakończeniu, NFZ opracuje raport końcowy uwzględniający ocenę tych wskaźników.