Częste przerywanie wypowiedzi innych osób, trudności w czekaniu na swoją kolej, gwałtowne, nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne, ekspresyjna mimika i gestykulacja. Wielu dorosłych nie wie, że ma zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) - wynika z badań Trusted Source The American Psychiatric Association opublikowanych w Medical News Today.

ADHD to stan neurorozwojowy, który wpływa na zachowanie. Osoby z ADHD mają trudności z koncentracją i łatwo się rozpraszają. Według badań Trusted Source, wielu dorosłych nie ma diagnozy swojego stanu. Tymczasem nieleczenie ADHD może wpływać na wydajność w pracy, zdrowie psychiczne i relacje międzyludzkie. 

Choroba może dotyczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych, ale może być często niezauważona u osób w wieku 18-44 lat. Nie ma bowiem testów laboratoryjnych, które diagnozują ADHD. W związku z tym tylko lekarz może ocenić historię medyczną i rozwojową danej osoby oraz przyjrzeć się jej zachowaniom i sposobom interakcji z otoczeniem.

Pierwsze objawy występują już w wieku dziecięcym. Symptomy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej odzywają się po raz pierwszy między 6. a 9. rokiem życia. Należą do nich m.in. zaburzenia koncentracji uwagi, trudności w nauce, impulsywność i tzw. niepokój psychoruchowy, połączony z uczuciem silnego niepokoju i lęku. Objawy są bardzo dokuczliwe nie tylko dla otoczenia, ale przede wszystkim dla dziecka.

Specjaliści w późniejszym wieku są w stanie łatwiej zidentyfikować to schorzenie u mężczyzn, ponieważ u kobiet mogą występować różne jego objawy i nie zawsze przejawiają typowe związane z tym zachowania. Ponadto kobiety z ADHD mogą mieć większe szanse na rozwinięcie lepszych mechanizmów radzenia sobie z objawami niż mężczyźni, co może prowadzić u pań do błędnej diagnozy lub braku leczenia.

ADHD może w konsekwencji prowadzić do wielu zagrożeń:

  • Niska samoocena (występuje częściej u kobiet), depresja i lęk; 
  • Przewlekły stres spowodowany tymi problemami może również prowadzić do innych stanów, takich jak fibromialgia (FMS charakteryzuje się przewlekłym, uogólnionym bólem mięśni i stawów. Chorzy odczuwają również wiele innych dolegliwości, takich, jak zmęczenie, uczucie sztywności ciała, zaburzenia snu i nastroju);
  • Niestabilność w pracy (dorośli z ADHD mogą nie być w stanie skupić się na wykonywanych czynnościach).

Objawy ADHD u dorosłych

  • Nieuwaga, która pojawia się, gdy osoba ma trudności z koncentracją i nie może utrzymać skupienia;
  • Nadpobudliwość lub niepokój, który występuje, gdy osoba nadmiernie mówi lub wierci się;
  • Impulsywność, która pojawia się, gdy dana osoba nie ma zahamowań lub robi coś, nie myśląc o długofalowych konsekwencjach.

Dorośli z ADHD mogą również: