Obchody Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej są okazją do spotkania osób zainteresowanych niesieniem pomocy i ulgi w cierpieniu dla chorych u kresu życia. W siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywa się VI edycja konferencji naukowej: Opieka paliatywna i hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat. W tym roku pod hasłem "Samotność u kresu - wyzwania opieki wspierającej w czasie pandemii". Jak podkreśla prof. Barbara Bętkowska-Korpała - jedna z prelegentek konferencji: "Ważna jest świadomość obecności następstw psychologicznych, szczególnie po przejściu ostrego zespołu Covid-19 i uwrażliwienie na konieczność holistycznej pocovidowej opieki zdrowotnej".

Jak informują organizatorzy spotkania, omawiane są tematy, które aktualnie - w okresie pandemii - nabrały nowego znaczenia, a zarazem postawiły nowe wyzwania, m.in. psychologiczne problemy u pacjentów z Covid-19.

Zachorowanie na Covid-19 i czasami szybkie pogarszanie się stanu zdrowia uruchamia poczucie zagrożenia podstawowych wartości życiowych. Problemy psychologiczne z jakimi zmagają się pacjenci oddziałów covidowych najczęściej dotyczą radzenia sobie z lękiem o zdrowie i życie swoje i nierzadko bliskich zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Pacjentom, oprócz fizycznych objawów chorobowych dokucza izolacja i samotność - zauważa prof. Barbara Bętkowska-Korpała, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej UJ CM. 

Badania oraz obserwacje kliniczne wskazują, że najtrudniejsze emocje chorzy przeżywają na początku hospitalizacji, z czasem przystosowując się do sytuacji leczenia. U części chorych, nawet po wielu miesiącach po wypisaniu ze szpitala, widoczne są utrwalone objawy, takie jak: przewlekłe zmęczenie i problemy ze snem, depresyjność, różne postacie zaburzeń lękowych czy też osłabienie sprawności intelektualnej - dodaje. 

Cytat

Te problemy zdrowotne wpisują się w całościowe funkcjonowanie człowieka w różnych obszarach, obniżając jakość życia. Ważna jest świadomość obecności następstw psychologicznych, szczególnie po przejściu ostrego zespołu Covid-19 i uwrażliwienie na konieczność holistycznej pocovidowej opieki zdrowotnej.
prof. Barbara Bętkowska-Korpała, specjalista psychologii klinicznej

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.