Rozpoczął się sezon jesienno-zimowy, a wraz z nim wzmożone zachorowania na grypę, choroby grypopodobne, ale również na Covid-19. „W ciągu tygodnia mamy ok. 105 tys. zakażeń i podejrzeń grypy; dziennie jest obecnie 15 tys. przypadków” - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Grypy nie należy lekceważyć. Jest to szczególnie groźna choroba dla osób z grup ryzyka tj. dzieci, kobiet w ciąży, seniorów i osób z chorobami współistniejącymi. Niebezpieczeństwo nie polega na zakażeniu wirusem, ale na groźnych powikłaniach, które mogą pojawić się po chorobie.

Najczęściej pojawia się zapalenie zatok, płuc, oskrzeli, ucha środkowego a nawet serca. Niewydolność oddechowa i powikłania neurologiczne w postaci zapalenia mózgu czy opon mózgowych to kolejne komplikacje pogrypowe. Aby uniknąć ciężkiego przebiegu choroby i groźnych powikłań, warto zaszczepić się przeciw grypie.

Szczepienia i naturalne budowanie odporności

Grypa przenoszona jest drogą kropelkową, dlatego tak ważne, żeby stosować się do zasad higieny osobistej. Podczas choroby należy pozostać w domu. Częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, stosowanie chusteczek higienicznych to proste środki, które pozwalają ograniczyć transmisję wirusa pomiędzy chorymi.

Podobnie jak w przypadku innych infekcji wirusowych, naszym największym sprzymierzeńcem jest układ odpornościowy. Dbajmy o niego, żeby w okresie jesienno-zimowym nie ułatwiać sprawy wirusowi grypy. Zbilansowana dieta bogata w warzywa i owoce, regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu wzmacniają nasz układ odpornościowy.

Jednak to szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniu na grypę i pogrypowym powikłaniom. Szczepionka przeciw grypie "ucząc" organizm walczyć z wirusem, wzmacnia układ odpornościowy. Ponadto zmniejsza ryzyko powikłań pogrypowych, ogranicza transmisję wirusa grypy i chroni osoby narażone na powikłania grypowe.

Zaszczepić można się od września do stycznia, gdyż szczyt zachorowań przypada na styczeń-marzec. Pacjent zdąży nabyć odporność poszczepienną, gdyż ta rozwija się już w ciągu 2-3 tygodni od przyjęcia szczepienia

Jak skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie?

Osoby, które są uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciw grypie, nie muszą otrzymać skierowania od lekarza na szczepienie i umawiać się na wizytę w przychodni. Pacjent musi jedynie zgłosić się do jednego z punktu szczepień i umówić się na dogodny termin do wykonania iniekcji. Przed szczepieniem należy jednak wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu.

Warto pamiętać, że na szczepienie osoba powinna zgłosić się zdrowa, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Nie zapominajmy, że szczepienia przeciw grypie można dokonać podczas szczepienia przeciw Covid-19. Szczepienia te można wykonywać jednocześnie, a szczepienie przeciw grypie może być zrealizowane zarówno z pierwszą, jak i kolejnymi dawkami szczepionek przeciw Covid-19

MAPA PUNKTÓW, W KTÓRYCH MOŻNA WYKONAĆ BEZPŁATNE SZCZEPIENIE

Od tego roku na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z bezpłatnych szczepień będą mogły skorzystać następujące grupy:

·         medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych

·         farmaceuci i pracownicy aptek

·         diagności laboratoryjni

·         nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni

·         studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów

·         osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne

·         pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

·         pacjenci:

o   zakładu opiekuńczo-leczniczego

o   zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

o   hospicjum stacjonarnego lub domowego

o   oddziału medycyny paliatywnej

·         osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

·         nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

·         funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze

·         Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

·         seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.