Nadchodzi jesień i specjaliści zachęcają do szczepienia przeciw grypie, tym bardziej że daje ona objawy zbliżone do COVID-19. Lekarzom pierwszego kontaktu trudno będzie odróżnić, co jest koronawirusem, a co infekcją grypową.

Grypa jest powszechną u ludzi chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa grypy. Objawia się wysoką gorączką, złym samopoczuciem, kaszlem, katarem, bólem głowy i mięśni.

U dorosłych po 55. roku życia, kobiet ciężarnych i niektórych osób przewlekle chorych może być przyczyną poważnych powikłań, a nawet śmierci.

Grypa jest bardzo zaraźliwa. Zakażenie z człowieka na człowieka przenosi się błyskawicznie. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom, a zwłaszcza powikłaniom pogrypowym jest szczepienie ochronne.

Po podaniu szczepionki układ immunologiczny organizmu wytwarza własną obronę przeciwko chorobie (przeciwciała). Swoista odporność rozwija się w ciągu 2-3 tygodni po podaniu szczepionki i utrzymuje się przez 6-12 miesięcy.

Zaszczepić powinni się wszyscy, ale kto szczególnie?

Szczepionki przeciw grypie stosuje się w celu zapobiegania grypie, szczególnie u osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych (przewlekle chorzy, np. na choroby układu krążenia, cukrzycę, mukowiscydozę, choroby układu oddechowego, niewydolność nerek, niedokrwistość).

Komu szczepionka może zaszkodzić?

Szczepionek przeciw grypie nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu (m.in. alergia na białko jaja kurzego). U osób z ostrym zakażeniem lub chorobą przebiegającą z gorączką szczepienie należy przełożyć.

Czy po zaszczepieniu można prowadzić auto?

Jest mało prawdopodobne, aby szczepionka przeciw grypie miała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Czy szczepionki przeciw grypie mogą stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią?

Jest to tzw. szczepionka inaktywowana, czyli nie zawierająca żywego wirusa, bezpieczna dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek szczepionki przeciw grypie mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy miejscowe: zaczerwienienie, obrzęk, ból, stwardnienie w miejscu podania. Mogą również pojawić się objawy ogólne, m.in. złe samopoczucie, gorączka, dreszcze, ból mięśni, ból stawów, ból głowy, osłabienie, uczucie zmęczenia, pocenie się. Bardzo rzadko obserwowano reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy), reakcje skórne (świąd, pokrzywka, wysypka), nerwobóle, parestezje (zaburzenia czucia dotyku, bólu, temperatury, uczucie mrowienia, drętwienia), drgawki z towarzyszącą gorączką, powiększenie węzłów chłonnych.

Jak podaje się szczepionki przeciw grypie?

Szczepionkę należy podawać domięśniowo lub głęboko podskórnie, u dzieci w przednioboczną część uda, u dorosłych i starszych dzieci w mięsień naramienny.

Źródło: Medycyna Praktyczna