Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 – jeden z największych i najlepszych ośrodków leczenia nowotworów w Polsce. Są tu leczeni chorzy z różnymi nowotworami. Jest także słynna klinika chirurgii rekonstrukcyjnej, w której wykonano m.in. przeszczepy twarzy.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach powstał w 1946 roku. Jak czytamy na stronie lecznicy, Centrum Onkologii należy do wiodących w Polsce, wysokospecjalistycznych, nowoczesnych i dobrze zorganizowanych ośrodków kliniczno-naukowych.

"Nowoczesne zaplecze aparaturowe oraz wyspecjalizowany zespół zapewniają pacjentom z całego kraju diagnostykę i leczenie na poziomie standardów światowych, najwyższą precyzję i technologię, wysoką skuteczność i unikalne metody leczenia" - czytamy.

"Centrum prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i naukowo-badawczą oraz szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy z zakresu onkologii. Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce i na świecie w oparciu o najnowsze, uznane schematy postępowania terapeutycznego" - podkreślono.

Jak informuje Centrum na swojej stronie internetowej, działająca w placówce Pracownia Klinicznego Zastosowania Izotopów od 1995 roku to jeden z najnowocześniejszych Zakładów Medycyny Nuklearnej w Polsce. Specjalizuje się w leczeniu raków tarczycy i guzów neuroendokrynnych dla całej Polski. Stało się to możliwe, ponieważ ma do dyspozycji PET z własną produkcją radioznaczników i nowoczesne zaplecze laboratoriów genetycznych i molekularnych.

W 2000 roku w Instytucie wdrożona została nowa jakość - chirurgia rekonstrukcyjna i mikronaczyniowa. Stało się to w ścisłej współpracy z zespołem chirurgów z MD Anderson Cancer Center w Houston, a od 2010 roku w Instytucie wykonuje się także zabiegi przeszczepu szpiku.

Rozmowa z Profesorem Krzysztofem Składowskim - Dyrektorem Narodowego Instytutu Onkologii im. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Wiele sukcesów

W maju 2013 roku w Centrum Onkologii w Gliwicach zespół chirurgów pod kierownictwem prof. Adama Maciejewskiego wykonał pierwszy w świecie przeszczep twarzy z przyczyn życiowych u 33-latka, który miał poważny wypadek w zakładzie pracy. Maszyna do cięci kamieni odcięła mu większą część twarzy. Obrażenia były rozległe. Konieczna była transplantacja. Operacja trwała prawie 27 godzin.

W grudniu 2013 w Gliwickim Centrum Onkologii odbył się kolejny zabieg przeszczepu twarzy, tym razem planowany. Pacjentką była 26-letnia kobieta. Miała raka, który powodował niekontrolowany rozrost tkanek głowy. Operacja trwała 23 godziny. Lekarze usunęli ponad 80 proc. powłok tkanek miękkich twarzoczaszki i dokonali mikronaczyniowej rekonstrukcji z zastosowaniem przeszczepu. Kobiecie przeszczepiono 80 proc. powłok regionu głowy i szyi, bez struktur kostnych - skórę, tkankę podskórną, mięśnie, elementy nerwowe i naczyniowe, część jamy ustnej.

W Centrum Onkologii w Gliwicach przeprowadzono także pierwszy na świecie allogeniczny złożony przeszczep narządów szyi. W 2015 roku lekarze przeszczepili 37-letniemu choremu krtań, tchawicę, gardło, przełyk, tarczycę z przytarczycami, struktury mięśniowe oraz powłokę skórną przedniej ściany szyi.

W 2017 roku zespól pod przewodnictwem prof. Adama Maciejewskiego przeprowadził u 63-letniego pacjenta rozszerzoną, trójwymiarową transplantację narządów szyi. Przeszczep przywrócił mu możliwość normalnego oddychania, jedzenia i mówienia. 

Radioterapia - jedna z najlepszych w kraju

Radioterapia w Gliwicach powstała m.in. dzięki profesorowi Andrzejowi Hliniakowi, który stworzył podstawy frakcjonowanej radioterapii. To między innymi dzięki niemu radioterapia w Instytucie Gliwickim jest jedną z najlepszych w kraju. W ciągu pierwszych 40 lat działalności szpital cierpiał na niedostatek aparatury. W następnych 20 latach nastąpił znaczący rozwój radioterapii. Powstały dwa nowoczesne pawilony - Marii Curie i Piotra Curie, gdzie chorzy w komfortowych warunkach poddawani są napromienianiu. Zamieniono terapię ortowoltową i bombę kobaltową na 11 wysoko technologicznych przyspieszaczy liniowych, 4 symulatory, między innymi PET-TK symulator.

W Zakładzie Radioterapii pracuje 57 lekarzy specjalistów, 20 fizyków medycznych i ponad 110 techników radioterapii. Uznając niepodważalne zasługi i twórczą rolę budowania polskiej radioterapii Andrzeja Hliniaka, Zakład przyjął jego imię. Liczba chorych leczonych promieniami sukcesywnie wzrasta - w 2012 roku wyniosła prawie 8000. 

Badania naukowe

Gliwicka Onkologia od momentu swojego powstania nie tylko leczyła chorych, ale również prowadziła badania naukowe nad nowotworami. Zespołem badawczym przez wiele lat kierował profesor Mieczysław Chorąży. Niedostatki aparatury zastępował entuzjazmem i inicjatywą organizacyjną.

Także współcześnie Gliwicki Instytut dużo uwagi poświęca rozwojowi nauki. Grupa badawcza w Zakładzie Biologii Nowotworów koncentruje się przez blisko 40 lat na problematyce wirusów onkologicznych i karcinogenezie białka szoku cieplnego. Powstały Zakłady Biologii Molekularnej i Radiobiologii, które w 2010 roku przekształciły się w jedno Centrum Badań Translacyjnych. W latach 60. zespołami badawczymi kierowało dwóch profesorów, dziś 8.

Badania nad genomiką i proteomiczną wartością predykcyjną i prognostyczną sygnatur indywidualnych nowotworów są adresowane do klinik w celu indywidualnej optymalizacji strategii terapeutycznych.