Nawet 70 proc. strażaków umiera na nowotwór - to dane Międzynarodowego Stowarzyszenia Strażaków, które przywołano w trakcie dzisiejszej konferencji naukowej dotyczącej raka w straży pożarnej. W trakcie wydarzenia online strażacy i eksperci mówili o przyczynach narażenia strażaków na nowotwór i sposobach jego zmniejszenia.

"W mieszkaniach nie ma już naturalnego drewna, tkanin. Wszystko jest sztucznego pochodzenia" -  zaznaczył organizator konferencji. Wskazał on na główną przyczynę wyższego, niż przeciętnie, ryzyka choroby na nowotwór u strażaków. W trakcie gaszenia pożarów zarówno w domach, jak i zakładach pracy, strażacy mają częściej, niż dziesiątki lat temu do czynienia, ze szkodliwymi dla zdrowia oparami.

W ten sposób USA traktuje śmierć z powodu raka

Według danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Strażaków (IAFF) różnego rodzaju nowotwory przyczyniły się w 2016 roku do śmierci nawet 70 proc. strażaków na świecie.

"Część z nich zmarła oczywiście na emeryturze" - zaznaczył organizator konferencji bryg. Szymon Kokot i podkreślił, że statystyki pochodzą m.in. ze Stanów Zjednoczonych, gdzie śmierć z powodu nowotworu traktowana jest jako wypadek śmiertelny w związku ze służbą.

"Choć tematyka raka wśród strażaków na świecie ruszyła lata temu, to w kraju nadal nie posiadamy wiarygodnych statystyk, gdyż do tego trzeba dojść pewną dyskusją, którą mamy nadzieje zapoczątkować. Po prostu wymaga to dostępu do danych osobowych, które powinna w jakimś stopniu nadzorować Państwowa Straż Pożarna" - powiedział.

Ten nowotwór występuje u strażaków najczęściej

Strażak zaznaczył, że w krajach, gdzie problem wpisany został do prawodawstwa wyróżniono 19 nowotworów powodujących raka u strażaków, w tym - w związku z większą liczbą kobiet w straży pożarnej - również nowotwory atakujące kobiety.

"Na świecie istnieje podejście, które określa się mianem legislacji domniemanej" - powiedział bryg. Kokot. Chodzi o to, że jeśli ktoś wykonuje jeden zawód przez wiele lat, to choroby, których doświadcza - w trakcie pracy lub na emeryturze - są traktowane jako związane z wykonywaniem tego zawodu.

Bryg. Szymon Kokot zaznaczył, że najczęściej występującym nowotworem u strażaków jest rak skóry, "bo nie jesteśmy w stanie w 100 proc. zabezpieczać się przed tymi wszystkimi substancjami pochodzącymi ze spalania materiałów syntetycznych".

Dlaczego strażacy są bardziej narażeni na raka?

Cytat

W mieszkaniach nie ma już naturalnego drewna, tkanin. Wszystko jest sztucznego pochodzenia, wydziela się mnóstwo wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - substancji bardzo rakotwórczych
- powiedział.

Dodał, że szacuje się, iż rak jąder występuje wśród strażaków dwa razy częściej niż u reszty społeczeństwa.

"Celem konferencji jest przede wszystkim podnoszenie świadomości samych strażaków, ale też naszych władz i polityków, którzy mają wpływ na to, jak kształtują się chociażby nasze budżety, jak kreowane jest wokół naszego zawodu prawodawstwo" - podkreślił organizator konferencji.

Zwrócił też uwagę na bardzo ważną zmianę w polskim prawodawstwie, która została wprowadzona z inicjatywy komendy głównej PSP. "Do końca tego roku mamy obowiązek wyznaczenia stref czystych i brudnych w komendach. Uważamy, że jest to jeden z najbardziej dobitnych dowodów w sferze konkretnych zmian na to, że komenda główna bardzo poważnie podchodzi do tej problematyki" - ocenił.

Konferencję organizuje Fundacja cfbt.pl

Druga Multidyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja na temat raka w Straży Pożarnej odbywa się w Światowy Dzień Walki z Rakiem. Konferencja jest transmitowana od godz. 9 na kanale fundacji cfbt.pl na Youtube. Spotkanie otworzył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, w trakcie konferencji podkreślał, że temat profilaktyki nowotworowej jest wśród strażaków bardzo istotny. "Pierwsza konferencja rozeszła się po całym świecie" - dodał komendant.

Andrzej Bartkowiak zaznaczył, że niezwykle ważnym elementem zmniejszania ryzyka zachorowania na raka są specjalne pralnie dla strażaków, które obecnie znajdują się w ponad 95% wszystkich komend, a "do połowy tego roku będą już wszędzie". Szef PSP powiedział również, że w minionych miesiącach straż pożarna zmieniła swoje umundurowanie bojowe.

Nazwa fundacji będąca skrótowcem CFBT pochodzi z języka angielskiego i oznacza "Compartment Fire Behaviour Training", czyli szkolenie z zakresu rozwoju pożarów wewnętrznych. Jej fundatorem jest bryg. Szymon Kokot, strażak PSP i OSP.