Ponad połowa leków na nowotwory wprowadzona na rynek w Europie w ostatnich latach może nie działać – tak twierdzą w swoim badaniu brytyjscy naukowcy. Wnioski swoich badań opublikowali na łamach British Medical Journal.

Zdjęcie ilustracyjne /Pexels photo /

Według nich, 39 z 68 leków nowotworowych wprowadzonych do obrotu między 2009 a 2013 rokiem przez Europejską Agencję Leków nie wykazało lepszych wskaźników przeżycia i poprawy jakości życia chorych. Naukowcy uważają, że wiele z tych leków zostało wprowadzonych na rynek bez wyraźnych dowodów na swoje korzystne działanie.

Inne badanie opublikowane przez naukowców z King’s College London i Britisch School of Economics mówi, że 33 nowe leki, które zostały zaakceptowane przez Europejską Agencję Leków pozostawiają wątpliwości co do skuteczności.

Z leków, które zostały wprowadzone na rynek wcześniej, tylko 11 z 23 leków ma znaczące kliniczne korzyści.

Takie wnioski są możliwe do wyciągnięcia po kilku latach, kiedy można zaobserwować efekty działania poszczególnych medykamentów u chorych. Po pięciu latach obserwacji tylko u połowy chorych poprawiła się jakość życia w porównaniu z tymi, którzy byli leczeni placebo.

Jeden z autorów badania Huseiyn Naci uważa, że zadziwiające jest, że tak niewiele leków nowotworowych trafiających na rynek europejski jest skutecznych. Jest wyraźna potrzeba, żeby podnieść poziom potrzebny do zatwierdzenia nowego leku - uważa Naci.

Źródło: Independent
(AG)