Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (KCGPiN) rozpoczęło badania genetyczne w kierunku mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 odpowiedzialnych za rozwój raka piersi i jajnika. Dzięki badaniom pacjentki mogą skorzystać z bezpiecznej farmakoterapii.

Jak informuje szpital, Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii prawdopodobnie jest pierwszą placówką na Opolszczyźnie udzielającą świadczeń medycznych w ramach powszechnej służby zdrowia, gdzie pacjentce po zabiegu operacyjnym wykonano takie badania. Dzięki nim - w przypadku ewentualnego nawrotu choroby nowotworowej - będzie mogła skorzystać z najskuteczniejszego leku (Olaparyb), zapewniającego paniom z zaawansowanym nowotworem jajnika skuteczną i bezpieczną farmakoterapię.

Lek Olaparyb dla pacjentów z zaawansowanym nowotworem jajnika jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia od września 2016 roku, natomiast badania genetyczne w kierunku mutacji w genach BRCA 1 oraz BRCA 2, których wykonanie jest bezwzględnym warunkiem refundacji leku Olaparyb, od stycznia bieżącego roku. Jest to zatem nowe świadczenie nie tylko w naszej ofercie kompleksowej opieki, w tym przypadku nad pacjentkami z rozpoznaniem nowotworu złośliwego jajnika, ale w całym kraju. Pacjentki naszej kliniki z rozpoznaniem nowotworu złośliwego jajnika, opuszczając szpital, będą dysponować tymi niezbędnymi do refundacji leku Olafaryb badaniami - powiedział Edward Puchała Dyrektor Klinicznego Centrum.

Według informacji KCGPiN, badania genetyczne mogą być wykonane u pacjentek skierowanych do szpitala z podejrzeniem nowotworu jajnika. Po wykonaniu zabiegu operacyjnego (usunięciu guza), materiał pooperacyjny jest wysyłany do pracowni histopatologicznej. W przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego, zlecane są wykonanie badań genetycznych w kierunku mutacji w genach BRCA 1 oraz BRCA 2. Pacjentki, u których wynik testu genetycznego jest dodatni, są kierowane pod kontrolę poradni onkologicznych, w których są objęte specjalistycznym leczeniem.

Jedynie w 2018 roku u 14 pacjentek Klinicznego Centrum zdiagnozowano nowotwór złośliwy jajnika. Wykonanie badań genetycznych w ramach hospitalizacji jest możliwe od 1 stycznia 2019 roku.

Bezwzględnym warunkiem refundacji leczenia Olaparybem przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu lekowego Leczenie podtrzymujące Olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56,C57,C48) jest wykonanie w/w badań genetycznych. Miesięczny koszt leczenia Olaparybem jest wyceniany na ok. 24 tys. zł.