Bruceloza występuje na całym świecie. Wywołuje ją bakteria Brucella. Zachorować można poprzez kontakt ze zwierzętami, ich wydzielinami lub skażonymi produktami pochodzenia zwierzęcego. O drogach zakażenia, objawach i leczeniu tej choroby informuje na swojej stronie Główny Inspektorat Sanitarny.

Jak można się zakazić brucelozą?

Do zakażenia może dojść poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami, ich wydalinami, wydzielinami lub skażonymi produktami pochodzenia zwierzęcego (w tym niepasteryzowanym mlekiem i produktami mlecznymi) lub też poprzez wdychanie skażonego bakteriami aerozolu. Transmisja z człowieka na człowieka zdarza się bardzo rzadko.

Objawy brucelozy

Okres inkubacji bakterii trwa średnio od 1 do 3 tygodni. Po tym czasie pojawią się objawy ogólne (np. gorączka, osłabienie, bóle stawów) i objawy wynikające z uszkodzenia narządów (np. mózgu lub serca).

Ostra bruceloza charakteryzuje się zmienną gorączką, której towarzyszą dreszcze, poty, bóle głowy, mięśni i stawów, ogólne osłabienie, wysypka, u mężczyzn bóle jąder. Może dochodzić do powiększenia wątroby i śledziony.

W ostrym przebiegu choroby może dochodzić do zmian w układzie kostno-stawowym (kręgosłup, duże stawy) oraz powikłań neurologicznych. Postać ta może trwać wiele lat i być przyczyną kalectwa.

Leczenie brucelozy

W leczeniu zakażenia brucelozą stosuje się antybiotyki. Nieleczona choroba może przekształcić się w formę przewlekłą, bądź też może prowadzić do zgonu.