Aktualnie dostępne szczepionki przeciwko koronawirusowi charakteryzują się bardzo dużą skutecznością w zapobieganiu zachorowaniom na Covid-19, zwłaszcza tym o ciężkim przebiegu. Nadal nie wiemy jednak, jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu i w jakim stopniu chroni przed zakażeniami wywoływanymi przez nowe warianty SARS-CoV-2. Dlatego eksperci zalecają, by osoby zaszczepione nadal stosowały się do niektórych zasad rygoru sanitarnego.

zdj. ilustracyjne /Pixabay

Amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (Centers for Disease Control and Prevention), opublikowało tymczasowe zalecenia dotyczące przestrzegania zasad rygoru sanitarnego w trakcie kontaktów społecznych i aktywności towarzyskich przez osoby w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi.

Spotkania między osobami w pełni zaszczepionymi

Spotkania w zamkniętych pomieszczeniach między osobami w pełni zaszczepionymi, które nie noszą maseczek zasłaniających usta i nos lub nie zachowują dystansu fizycznego, są prawdopodobnie związane z małym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2.

Spotkania między osobami w pełni zaszczepionymi i nieszczepionymi

Spotkania w zamkniętych pomieszczeniach między osobami w pełni zaszczepionymi i osobami nieszczepionymi, które nie noszą maseczek zasłaniających usta i nos lub nie zachowują dystansu fizycznego, są prawdopodobnie związane z małym ryzykiem zakażenia dla osób w pełni zaszczepionych.

Osoby nienależące do grupy ryzyka

Osoby w pełni zaszczepione mogą spotykać się w zamkniętych pomieszczeniach z osobami nieszczepionymi należącymi do jednego gospodarstwa domowego, w którym nie ma osób z grup ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19, bez konieczności noszenia maseczek zasłaniających usta i nos i zachowywania dystansu fizycznego.

Osoby z grup ryzyka

Osoby w pełni zaszczepione mogą spotykać się z osobami nieszczepionymi należącymi do jednego gospodarstwa domowego, w którym są osoby z grup ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19, ale spotkanie powinno odbyć się na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i wszyscy uczestnicy spotkania powinni nosić dobrze dopasowaną maskę zasłaniającą usta i nos oraz przestrzegać zasad dystansu społecznego (zachowywać odstęp ≥2 m od innych osób).

Osoby należące do kilku różnych gospodarstw domowych

Osoby w pełni zaszczepione mogą się spotykać z osobami nieszczepionymi należącymi do różnych gospodarstw domowych, ale spotkanie powinno odbyć się na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i wszyscy uczestnicy spotkania powinni nosić dobrze dopasowaną maskę zasłaniającą usta i nos oraz przestrzegać zasad dystansu społecznego (zachowywać odstęp ≥2 m od innych osób).

Spotkania o średniej lub dużej liczbie uczestników

  • Wszystkie osoby, niezależnie od statusu szczepienia przeciwko Covid-19, powinny unikać spotkań o średniej lub dużej liczbie uczestników i przestrzegać lokalnych obostrzeń dotyczących wielkości zgromadzeń.
  • W pełni zaszczepione osoby decydujące się uczestniczyć w spotkaniach o średniej lub dużej liczbie uczestników nadal powinny przestrzegać zasad rygoru sanitarnego, w tym nosić dobrze dopasowaną maskę zasłaniającą usta i nos, przestrzegać dystansu społecznego (zachowywać odstęp ≥2 m od innych osób) i często myć ręce (wodą z mydłem przez ≥20 s lub dezynfekować preparatami zawierającymi alkohol etylowy w stężeniu >60% - przyp. red.).

Inne aktywności podejmowane poza domem

Osoby w pełni zaszczepione podejmujące aktywność towarzyską w miejscach publicznych (np. spożywanie posiłków w restauracji, chodzenie na siłownię) powinny przestrzegać wszystkich zasad rygoru sanitarnego obowiązujących w danym miejscu, w tym nosić dobrze dopasowaną maskę zasłaniającą usta i nos, przestrzegać dystansu społecznego (zachowywać odstęp ≥2 m od innych osób), unikać słabo wentylowanych pomieszczeń, przestrzegać zasad higieny układu oddechowego (zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania zgiętym ramieniem - przyp. red.) i często myć ręce (wodą z mydłem przez ≥20 s lub dezynfekować preparatami zawierającymi alkohol etylowy w stężeniu >60% - przyp. red.).

Źródło: Medycyna Praktyczna