W Polsce dopuszczono do obrotu trzy dwudawkowe szczepionki przeciwko Covid-19 – firm Pfizer/BioNTech, Moderna oraz AstraZeneca. Zalecany odstęp między dawkami określa producent, międzynarodowe organizacje zdrowotne oraz instytucje odpowiedzialne za zdrowie w poszczególnych krajach.

Szczepionka przeciwko koronawirusowi podawana jest zawsze oddzielnie. Producenci zalecają, aby drugą dawkę szczepionki firm: Pfizer/BioNTech przyjmować po upływie 3 tygodni, Moderna po upływie 4 tygodni, a AstraZeneca pomiędzy 4 a 12 tygodniem.

W Polsce lokalne regulacje określa resort zdrowia. W komunikacie Ministerstwa Zdrowia z 15 maja tego roku zalecono, aby w przypadku wszystkich dwudawkowych szczepionek przeciwko Covid-19, odstęp pomiędzy dawkami wynosił 35 dni

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną takie wydłużenie odstępów nie powinno negatywnie wpływać na wytworzenie odporności i skuteczność szczepionki.

Co więcej, także Światowa Organizacja Zdrowia i amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom dopuszczają wydłużenie odstępu między dawkami do 42 dni.