Rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę, weszło w życie. Regulacja umożliwia m.in. testowanie w kierunku SARS-CoV-2 w punktach aptecznych.

W załączniku do rozporządzenia wskazano podstawowe badania diagnostyczne, które mogą być wykonywane przez farmaceutę na potrzeby opieki farmaceutycznej, którą ten będzie docelowo sprawował nad pacjentami apteki.

Zgodnie z wykazem farmaceuta może wykonać m.in. test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2. Testy opłacane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie będzie na nie potrzebne skierowanie.

Apteka, w której farmaceuta ma wykonywać testy antygenowe przeciw Covid-19 powinna złożyć oświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Test można wykonać w aptece, która spełni m.in. standardy bezpieczeństwa (m.in. wydzielone pomieszczenie na okoliczność przeprowadzenia testów) i odpowiedniego wyposażenia pokoju opieki farmaceutycznej lub pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego apteki.

Pacjent otrzyma wynik za pośrednictwem sms-a lub przez konto IKP. 

Minister Zdrowia przypomina o obowiązku sprawozdawania wszystkich wyników testów diagnostycznych (pozytywne, negatywne, nierozstrzygające). Wykaz testów antygenowych możliwych do wykonania i rozliczenia znajduje się na stronie https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu, lista tych testów jest również dostępna w systemie EWP/gabinet.gov.pl.

Jak poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, z zakresu zasad testowania i pobierania wymazu przeszkolono ok. 5 tys. farmaceutów. 

Jakie jescze badania możesz wykonać w aptece?

Zgodnie z rozporządzeniem, farmaceuci mogą również wykonać badanie podstawowych paramentów życiowych: ciśnienie krwi, tętno, puls oraz saturacja krwi oraz pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczyć wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR - ang. Waist-Hip Ratio). 

Farmaceuta będzie mógł także wykonać test stężenia glukozy we krwi; kontrolę panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy) oraz szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptoccocus z grupy A, Helicobacter - test z krwi