Amerykańska Agencja ds. Produktów Spożywczych i Leków (FDA) – zakomunikowała o zatwierdzeniu nowego testu do wykrywania Covid-19, który bardzo ułatwia i przyspiesza badanie.

Jest on niezwykle prosty: pacjent dmucha do rurki zawierającej substancje chemiczne czułe na wirusa, a wynik uzyskuje się w ciągu trzech minut. Tyle wystarczy do zidentyfikowania pięciu lotnych składników organicznych, związanych z infekcją koronawirusem.

Nowy test na koronawirusa wypróbowano na grupie 2 tys. 409 woluntariuszy mających symptomy Covid-19 lub nie wykazujących tych objawów, a jego skuteczność zespół specjalistów, który przeprowadzał próby, określił na 99,3 proc.