Naczelna Izba Aptekarska opublikowała wytyczne dla aptek w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Znalazła się w nich m.in. rekomendacja sugerująca, aby klienci aptek byli obsługiwani przez okienka przeznaczone do trybu nocnego, a nie wchodzili do środka. "Większość aptekarzy zgodziła się na to, aczkolwiek niektórzy uważają, że to jest ich misja i chcą dalej obsługiwać klientów w środku, w aptece" - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Specjalne zalecenia dla aptek dot. koronawirusa. Co się zmieni? /pixabay.com /Pixabay

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała rekomendacje, które mają pomóc zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem. To m.in. wprowadzenie w aptekach strefy buforowej dla pacjentów, którzy czekają na obsługę i zachowanie bezpiecznej, większej niż jeden metr odległości pomiędzy pacjentem a osobą, która go obsługuje. Miałoby to ułatwić wyznaczenie przed każdym stanowiskiem specjalnej linii, która nie powinna być przekraczana.

Kolejne zalecenia dla aptek dotyczą dezynfekcji. "Jak najczęstsza dezynfekcja powierzchni eksponowanych: blatów, klamek, bilownic, szyb, telefonów, klawiatur, terminali płatniczych orazpozostałych powierzchni i przedmiotów narażonych na kontakt z wirusem" - wyjaśnia Naczelna Izba Aptekarska.  

Naczelna Izba Aptekarska w swoich zaleceniach zwraca też uwagę na jak najczęstsze mycie rąk i unikanie dotykania rękami twarzy. Sugeruje też wietrzenie izb ekspedycyjnych w aptekach co najmniej raz na godzinę. 

Personel aptek powinien też - zgodnie z zaleceniami NIA - pamiętać m.in. o zakazie przechowywania i spożywania żywności i płynów w izbie ekspedycyjnej. Fartuchy ochronne powinny być codziennie prane. 

Eksperci sugerują ograniczenie do minimum wizyt przedstawicieli aptecznych. Radzą też, by zachęcać klientów do bezgotówkowego płacenia za leki. 

Naczelna Izba Aptekarska sugeruje też dodatkowe środki ostrożności, których wprowadzenie powinno zostać rozważone w szczególnych sytuacjach. To montaż szyb przy stanowiskach obsługi pacjenta, udostępnienie dozowników z płynem dezynfekującym i prowadzenie obsługi przez okienka do sprzedaży nocnej.