Wzorzec zdrowego Polaka i genową mapę naszego kraju chcą stworzyć naukowcy z Polskiej Akademii Nauk. W tym celu przebadają geny ponad pięciu tysięcy Polaków. Pozwoli to sprawdzić między innymi, jakie jest ryzyko wystąpienia popularnych chorób. Pierwsza wersja genowej mapy ma być gotowa wiosną przyszłego roku.

Każdy chętnych pacjent odda próbkę krwi, z której wyizolujemy DNA. Cały komplet genów zostanie sekwencjonowany. Od każdego pacjenta to jest ponad 100 gigabajtów danych. Pobieramy tyle krwi, ile potrzeba do popularnych badań, choćby morfologii - podkreśla Jacek Wojciechowicz, jeden z pomysłodawców badań. Polski genom będzie służył lekarzom, którzy będą odnosić wyniki swoich badań do tego wzorca - dodaje. 

Procedura pobierania materiałów od Polaków będzie dobrowolna, a sekwencjonowanie ma być przeprowadzane tylko na terenie Polski. Dane będą przechowywane na serwerach należących do Politechniki Poznańskiej, nie będą dostępne online. Ich właścicielem będzie konsorcjum, które odpowiada za cały projekt.

Poszukiwane są zdrowe osoby, w wieku 25-55 lat

Rekrutacja chętnych do wzięcia udziału w badaniu rozpocznie się w grudniu. Poszukiwani są zdrowi Polacy w wieku 25-55 lat, bez obciążeń genetycznych. W badaniu weźmie udział także dwustu przedstawicieli mniejszości etnicznych, między innymi Kaszubów, Ślązaków oraz reprezentantów mniejszości żydowskiej. 

Przygotowanie genomu ponad pięciu tysięcy Polaków i stworzenie narzędzi do ich analizy będzie kosztować 105 milionów złotych. Unijne dofinansowanie tego projektu to 68 milionów złotych.

Zainteresowani wzięciem udziału w badaniu mogą zgłaszać się tutaj: www.cbdna.pl.

(mpw)