Trwają szczepienia przeciw Covid-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Sprawdź, jak zarejestrować swoje dziecko?

Cały czas można zarejestrować swoje dziecko na szczepienie przeciwko Covid-19. E-skierowanie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5. roku życia.

Są 3 sposoby rejestracji na szczepienie. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą:

  • Zadzwonić na infolinię 989,
  • On-line poprzez e-Rejestrację (tam należy podać nazwisko dziecka - nie należy wpisywać imienia - i jego PESEL),
  • Bezpośrednio udać się do punktu szczepień.Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu - również lekarz stażysta i lekarz rezydent.

Szczepionki przeciw Covid-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane wraz z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw Covid-19 dostępny >>>TUTAJ<<<.

Dzieci otrzymują dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19

Dzieci otrzymują dwie dawki szczepionki. Rekomendowany odstęp między nimi to 21 dni. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21 dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw Covid-19.

Jakie dzieci otrzymają 3 dawki: 

  • w trakcie leczenia przeciwnowotworowego;
  • w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn;
  • po przeszczepach narządów przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
  • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
  • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; 
  • zakażonych HIV;
  • leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną oraz dializowanych z powodu niewydolności nerek.Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu wystawia lekarz.

Jaką dawkę ma dostać dziecko, które pomiędzy 1. a 2. dawką skończyło 12 lat?

Szczepienia przeciw Covid-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10µg. Młodzież powyżej 12. roku życia powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg. 

Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie:

1) pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg),

2) jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg).

Na szczepienie przeciw Covid-19 zapisano dotąd ponad 100 tys. dzieci w wieku od 5 do 11 lat - wynika z wczorajszych danych Ministerstwa Zdrowia.

W Polsce w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 jest ponad 20 mln 730 tys. osób. Dawkę przypominającą szczepionki przyjęło ponad 4,9 mln osób.