Spadek temperatury i bezwietrzna pogoda spowodowała powrót smogu do polskich miast. Prezydent Krakowa wydał ostrzeżenie przed zanieczyszczeniem powietrza.

Tradycyjnie najgorsza sytuacja o poranku jest na południu Polski. W niektórych miejscach w stolicy Małopolski normy zanieczyszczeń pyłami PM 2.5 i PM 10 są przekroczone nawet 6-krotnie.

>>>JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED SMOGIEM?<<<

Niewiele lepiej wygląda sytuacja na Śląsku. Tam najbardziej zanieczyszczone powietrze jest w Rybniku, Żorach i Mysłowicach - tam czujniki zanieczyszczeń pokazują 4-krotne przekroczenie normy.

W mniejszych miastach na południu Polski również są zanieczyszczone. Najgorzej jest w: Oświęcimiu, Pszczynie, Brzeszczach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Miechowie i Czechowicach-Dziedzicach.

>>>ROŚLINY, KTÓRE OCZYSZCZAJĄ POWIETRZE Z TOKSYN<<<

Władze Krakowa w specjalnym komunikacie zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej i pozostawienia samochodów prywatnych na parkingach. Szczególną uwagę mieszkańcy powinni zwracać na jakość spalanego w piecach węgla i powstrzymać się z używaniem kominków.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza to dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

· unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;

· ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;

· osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

(ag)