Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje ze sprzedaży przekąskę „Zarodki Pszenne Prażone”. W próbce produktu wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu kadmu (0,340 mg/kg ± 0,019 mg/kg) w próbce produktu.

Firma KUBARA Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o wykrytej niezgodności poinformowała swoich klientów o zaistniałej sytuacji i konieczności zablokowania kwestionowanego produktu. 

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że produkt oznaczony datą minimalnej trwałości 10.02.2020 został wycofany z obrotu. Część partii została jednak sprzedana konsumentom. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie - czytamy na stronie internetowej Głównrgo Inspektoratu Sanitarnego. 

Opracowanie: